Jak nakupovat

Před nákupem na našem eshopu je nutné vytvořit registraci.

Vaše registrace musí být potvrzena před první objednávkou, před potvrzením registrace je nutné ověřit Váš věk. Nejjednodušší cesta je zaslání fotografie vašeho občanského průkazu, k prokázání věku potřebujeme vaše jméno a datum narození, ostatní údaje MUSÍ být zakryté či začerněné!

Po registraci před prvním objednáním je nutné osobně prokázat věk registrované osoby, až poté bude účet aktivován. Kontaktujte nás prosím na info@tabacos.cz, mobilu 608876795 nebo vyčkejte až Vás kontaktujeme sami.

Dle zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle § 42 odst. 1 jsou prodejci nebo jiní provozovatelé povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nesplnění některé z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku hrozí pokuta až do výše 800.000 Kč.

Dle § 6 odst. 1 tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let. Prodejce je dále povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví.

Pokud jste registraci neprovedli vy, není nutné provádět žádné kroky.
Podrobné informace o ukládání vašich dat naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.